Petter Strand-Pedersen style=

Petter Strand-Pedersen

President
Tor style=

Tor

Visepresident
Geir Aasoldsen style=

Geir Aasoldsen

Sekretær
Jørgen Knutsen style=

Jørgen Knutsen

Kasserer